Meer dan baksteen

Ruim twaalf jaar ervaring in de Nederlandse baksteenmarkt leverden ons een paar belangrijke kwesties op. Hoe kunnen we het proces binnen de markt verbeteren? Hoe kunnen we het vertrouwen en de samenwerking tussen de verschillende partijen verstevigen? Hoe buigen we de verarming van de architectuur (al dan niet veroorzaakt door bezuinigingen) om naar een verrijking van de architectuur? Het mooie is: we stellen niet alleen vragen, we geven ook antwoorden. Het is tijd voor transparantie.

Gezamenlijk belang

De vastgoedmarkt is in de kern prachtig. Gebouwen zijn immers méér dan baksteen. Het zijn plekken waar mensen wonen, werken, sporten of verzorgd worden. Baksteen Amsterdam gelooft dat als het acquisitie-proces eerlijker wordt, er weer gefocust kan worden op het primaire proces. Het gaat om een gezamenlijk belang, waar we samen verantwoordelijk voor zijn.

Kwestie van doen

Door als acquisiteur op te treden namens verschillende baksteenfabrikanten die actief zijn op de Nederlandse markt, wordt de controle over een bouwproject weer teruggegeven aan de architect en producent. Deze twee partijen hebben een gezamenlijk belang; de originele visie van de architect tot uitvoer brengen. Dit is geen utopie, het is een kwestie van doen. Haakt u aan?

Bekijk hier wie u voorgingen.

baksteen_amsterdam_meer_dan_baksteen