Stabu bestektekst voor baksteen met CE-merk

NEN-EN 771-1 “Specificaties voor metselstenen” is de Europese productnorm voor de CE markering van metselbaksteen.
Vanaf 1 april 2006 is metselbaksteen voorzien van CE markering en wordt geleverd met een CE declaratie- formulier waarop de productspecificaties volgens NEN-EN 771-1 zijn aangetekend. De productspecificaties worden volgens Europese testnormen bepaald.
Per 1 april 2006 is NEN 2489 vervallen. Metselbaksteen in Nederland, wordt geproduceerd volgens KOMO richtlijnen.
Het KOMO productcertificaat wordt afgegeven voor metselbaksteen geproduceerd en gecontroleerd volgens de geheel herziene BRL 1007.
De invoering van CE markering en het vervallen van NEN 2489 zorgen ervoor dat de productspecificaties op een totaal vernieuwde wijze in het STABU bestek zullen worden vastgelegd.
In de nieuwe STABU bestekspecificatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnenmuursteen en buitenmuursteen. Immers de opsomming van productspecificaties bepaalt nauwkeurig het toepassingsgebied.
De opsomming van 19 productgegevens voor metselbaksteen in het STABU bestek wordt onderstaand weergegeven.

B211212.001.c02 BAKSTEEN (NEN-EN 771-1+w05)

1#
\Fabrikaat: …..
\Overeenkomstig het door de aannemer te verstrekken tegen monster, overeenkomend met het door de directie getoonde monster…..
\Overeenkomstig het door de aannemer te verstrekken monster….. \Monster…..

**) 2#
\Type: vormbak. \Type: strengpers. \Type: handvorm. \Type: vol….. \Type: geperforeerd….. \Type: frog…..
3#
\LD. \HD.

OPMERKING:LD (low density) volumieke massa <= 1000 kg/m3 en beschermd; HD (high density) alle andere producten LD zijn binnenmuurstenen en HD meestal baksteen voor gevels.

4#
\Begrenzing afwijkingen opgegeven waarden
druksterkte (prEN 1996-1-1): categorie I.
\Begrenzing afwijkingen opgegeven waarden druksterkte (prEN 1996-1-1): categorie II.

OPMERKING: De Nederlandse metselbaksteen wordt als hoogste categorie I geproduceerd!

5#
\Afmetingen
\Lengte x breedte x hoogte (mm): …..
6#
\Categorie maattolerantie: T1.
\Categorie maattolerantie: T2.
\Categorie maattolerantie : Tm*.
\*maattolerantie: lengte … breedte …hoogte….
7#
\Categorie maatspreiding: R1.
\Categorie maatspreiding: R2.
\Categorie maatspreiding: Rm*.
\*maatspreiding: lengte … breedte … hoogte…..
**) 8#
\Kleur.
\Volgens leveringsmonster….
\Volgens omschrijving…
9#
\Oppervlak: bezand. \Oppervlak: geglazuurd.
\Oppervlak: glad. \Oppervlak: gestructureerd.
\Oppervlak: geëngobeerd \Oppervlak…..
10#
\Druksterkte (N/mm2): …..
\Genormaliseerde druksterkte (N/mm2): …..
11#
\Categorie actief oplosbare zouten: S 0.
\Categorie actief oplosbare zouten: S 1.
\Categorie actief oplosbare zouten: S 2.

OPMERKING: De Nederlandse baksteen voldoet vrijwel altijd aan de hoogste klasse S2.

12#
\Wateropneming (% m/m): …..
13#
\Initiële wateropzuiging (kg/m2.min): …..
14#
\Vorstbestandheid (BRL 1007+prTS 772-22): klasse F0.
\Vorstbestandheid (BRL 1007+prTS 772-22): klasse F1\Vorstbestandheid (BRL 1007+prTS 772-22 en NEN2872): klasse F2/C
\Vorstbestandheid (BRL 1007+ NEN-EN 1344 en NEN2872): klasse F2/D

OPMERKING: In Nederland worden geen bakstenen geproduceerd voor gevelmetselwerk met klasse F1. De Nederlandse baksteen voldoet aan de hoogste Europese klasse F2. De toevoeging C en D verwijzen naar de NEN 2872.

15#
\.Bruto volumieke massa (kg/m3): …..
\ tolerantie D1 (10%)
\ tolerantie D2 ( 5%)
**) 16#
\KOMO productcertificaat
\NLBSB certificaat
**) 17#
\Bouwstoffenbesluit: ja/nee
**) 18#
\bestemd voor schilderwerk ja/nee **)
19#
\precisie metselwerk ja/nee..

baksteen amsterdam techniek stabu bestektekst**) De productspecificaties 2,8,16 t/m 19 zijn geen CE specificaties maar zijn aanvullingen uit de BRL 1007.

Velp, juni 2008

Bron: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. KNB en door deze ingeschakelde derden betrachten hun uiterste best en de grootst mogelijke zorgvuldigheid om tot een in alle opzichten toereikende dienstverlening te komen. Het is desondanks altijd denkbaar dat sprake kan zijn van een omissie, een gebrek en/of een onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid in een advies of product. KNB alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.

Baksteen Amsterdam alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.