Klamp metselwerk in baksteen

baksteen amsterdam techniek klamp metselwerk in baksteen klamp gemetseldSoms, vanuit esthetisch opzicht of in voorkomende gevallen om constructieve redenen wordt er voor gekozen om metselwerk te maken met stenen, verwerkt op z’n kant. Deze manier van verwerken heet klamp – metselwerk.

Voor het afdragen van de belastingen naar het binnenspouwblad adviseren wij minimaal 6 stuks RVS-spouwankers per m2 toe te passen. Voor gelijmd werk zijn er speciale spouwankers ontwikkeld.(dunner i.v.m. de beperkte dikte van de lijmvoeg). De juiste lengte van de spouwankers verdient extra aandacht.
Voor het klamp verwerken van baksteen is niet elke baksteen geschikt. Normale bakstenen hebben een dikte van ca. 50 mm, wanneer deze dikte op z’n kant verwerkt moet worden is er te weinig stabiliteit aanwezig om goed metselwerk te kunnen maken.
Voor het klamp verwerken is een “draagvlak” noodzakelijk van tenminste 65 mm.

Constructief moet rekening gehouden worden dat een klamp gemetseld buitenblad dunner is dan de gebruikelijke 100 mm namelijk ca 65 mm, waardoor de buigsterkte van het buitenblad geringer is. Om er voor te zorgen dat de gevel de windbelastingen kan opnemen moet het binnenspouwblad voldoende sterk zijn.
Bij een gemetseld binnenspouwblad voldoet een minimale dikte van 150 mm veelal aan deze eis. Bij klamp-metselwerkwerk dient de doorstrijktechniek te worden gebruikt.

 
baksteen amsterdam techniek klamp metselwerk in_baksteen klamp gelijmd metselwerkEen andere mogelijkheid is het buitenblad klamp te verlijmen. Uit onderzoek is gebleken dat klamp verlijmd metselwerk, ook minimaal 65 mm dik, een identieke sterkte heeft als een 100mm dik gemetseld blad.

Velp, juni 2008

Bron: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. KNB en door deze ingeschakelde derden betrachten hun uiterste best en de grootst mogelijke zorgvuldigheid om tot een in alle opzichten toereikende dienstverlening te komen. Het is desondanks altijd denkbaar dat sprake kan zijn van een omissie, een gebrek en/of een onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid in een advies of product. KNB alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.

Baksteen Amsterdam alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.